Directe toegankelijkheid.

De fysiotherapeut is met ingang van 1 januari 2006 direct toegankelijk; er is (meestal) geen verwijzing meer nodig van een arts of specialist. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Bij een chronische aandoening zal wel eerst een diagnose worden gesteld door een arts/ specialist.                                                Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat het nodig is om aanvullende gegevens op te vragen bij huisarts of specialist. Het kan ook dat de fysiotherapeut  u doorstuurt  naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij, in overleg met u direct aan de slag.
Directe toegankelijkheid past op die manier bij een efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.

Comments are closed.