Inleiding

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers. Dit kan door geen onnodig fysiek contact te maken, 1.5 meter afstand te houden tenzij een behandeling tot anders noopt, de handen te wassen, te douchen, het schoonhouden van de ruimten, het desinfecteren van voorwerpen (waaronder ook telefoons, computers) of oppervlakken.

Door het uitvoeren van hygiëne wordt voorkomen dat ziekteverwekkers worden verspreid, dat ze kunnen overleven en dat iemand besmet raakt.

Algemeen

Triage

Er dient voorafgaand aan het consult triage plaats te vinden middels de volgende vragen:

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of verhoging/koorts (tot/vanaf 38°C)? (Bij twijfel wordt de temperatuur met een infrarood thermometer gemeten en de saturatie gecontroleerd bij de voordeur.)
 • Bent u langer dan 24 uur klachtenvrij?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met verhoging/koorts (tot/vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten? Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 • Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Zorgverlening moet uitgesteld worden indien een client:

 • Een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of verhoging/koorts (tot/vanaf 38°C).
 • Iemand in zijn/haar huishouden heeft die verhoging/koorts (tot/vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Zelf of iemand in zijn/haar huishouden in de afgelopen 14 dagen positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19).

Als het bovenstaande niet van toepassing is en de patiënt en iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft kan zorgverlening plaatsvinden (zonder PBM).

Als zorg niet uit te stellen is en spoedzorg is noodzakelijk dan dient de medewerker gebruik te maken van een chirurgisch mondneusmasker (type IIR), een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen.

Indien de fysiotherapeut klachten als bovenstaand beschreven heeft werkt zij/hij niet totdat zij/hij minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Praktijk hygiëne

 • Schoonmaakdoekjes na gebruik uitspoelen en wassen op 60 graden Celsius.
 • De praktijk wordt tijdens de reguliere schoonmaak grondig gestofzuigd en zo nodig tussentijds.
 • Reguliere schoonmaak door derde, vindt 1 x per week plaats.
 • Minimaliseer het toiletgebruik, dit wordt kenbaar gemaakt op aanwezig affiche, na gebruik direct reinigen.
 • In de toiletruimte is een wastafel met stromend water, zeep, papieren wegwerphanddoekjes en desinfectiemiddel en afsluitbare afvalemmer aanwezig.

Wachtruimte:

*Als wachtruimten worden onderscheiden de “kleedruimte” en de algemene wachtruimte.

 • Er is een voorlichtingsaffiche aanwezig met nalevingtips.
 • Er is geen leesmateriaal meer aanwezig om besmetting via de krant/bladen te voorkomen.
 • Er is geen gelegenheid meer tot het nuttigen van koffie/thee.
 • Er zijn tissues en desinfectiemiddel aanwezig.
 • Er is een afsluitbare afvalemmer aanwezig.
 • In de wachtruimte wordt de 1,5 meter afstand regel nageleefd door praktische stoelplaatsing, en bewust naleven door aanwezigen.
 • Aanwezige fysiotherapeuten dienen in onderling overleg met elkaar de afstandsregel te bewaken.
 • De fysiotherapeut dient de patiënten te adviseren zoveel als mogelijk op het afgesproken tijdstip de praktijk te betreden.
 • Bij binnenkomst dient de patiënt handhygiëne in acht te nemen: handen wassen, min. 20 sec., handen drogen met een papieren wegwerphanddoekje die weggegooid wordt in een afsluitbare afvalemmer.
 • Contactoppervlakken worden regelmatig, minimaal iedere 4 uur, schoongemaakt met desinfecteermiddel.

Behandelruimte:

In de behandelruimte wordt na vertrek van een patiënt het contactmateriaal (bv. behandelbank, bureau, deurklink, schoenlepel, lichtknopjes en deurklinken etc.) gedesinfecteerd met desinfectiemiddel en tissues.

 • In de behandelruimte zijn max. 2 personen aanwezig.
 • Er zijn tissues en desinfectiemiddel aanwezig.
 • Er is een afsluitbare afvalemmer aanwezig.
 • Stoelen zijn 1,5 meter verwijderd van elkaar.
 • Hoeslakens en handdoeken zijn verwijderd uit de behandelruimte.
 • De patiënt is verplicht een eigen handdoek mee te nemen om op te zitten/liggen.
 • Op de behandelbank wordt gebruik gemaakt van wegwerp hoofdsteundoekjes.

Oefenruimte:

 • Er is een wastafel met stromend water, zeep, papieren wegwerphanddoekjes en desinfectiemiddel aanwezig.
 • Er is een afsluitbare afvalemmer aanwezig.
 • Bij gebruikmaking van de oefenruimte dient men de handen te desinfecteren gebruik makend van aanwezige dispensers. Men wrijft de handen tot deze droog zijn.
 • De patiënt maakt gebruik van een eigen meegebrachte handdoek om op apparaten te zitten/steunen.
 • De oefenruimte is dusdanig ingericht dat de 1,5 meter regel kan worden gehanteerd.
 • De 1,5 meter regel dient bewust na geleefd te worden door aanwezigen.
 • Na gebruik worden alle gebruikte materialen gedesinfecteerd met desinfectiemiddel en tissues.

Persoonlijke hygiëne

Algemeen – Keuze handreiniging en/of handdesinfectie

Handreiniging

Was de handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn of wanneer je zelf naar het toilet bent gegaan. Handalcohol werkt hier niet. Handalcohol desinfecteert je handen maar verwijdert geen vuil.

Handdesinfectie

Wanneer de handen niet zichtbaar vuil zijn, kun je ze desinfecteren met handalcohol. Dit heeft een aantal voordelen. Het is minder belastend voor de huid. Ook kun je het ter plekke gebruiken, zonder een wastafel. Dat bespaart tijd.

Handdesinfectie is niet nodig na handreiniging. Het belast de huid onnodig extra. (Bron: RIVM)

Therapeut

 • De therapeut draagt dagelijks schone kleren, geen sieraden aan de handen/ polsen, nagels kort geknipt.
 • Geen handen schudden.
 • 1,5 meter afstand houden, tenzij dat echt niet mogelijk is, c.q. fysiek contact noodzakelijk is voor de behandeling. Bij patiënten die geen (verdenking op) CoViD-19 hebben is het gebruiken van PBM niet nodig (RIVM 23-04-20).
 • Aandacht voor handhygiëne (min. 20 sec. wassen, eventueel desinfectiemiddel) vóór contact met of aanraking van de patiënt en na contact met de patiënt.
 • Hoesten/niezen in de elleboog of papieren zakdoekje/tissue, na gebruik weggooien in de aanwezige afsluitbare afvalemmer.

Patiënt

 • De patiënt mag in beginsel niet vergezeld worden door partner of begeleider (uitzonderingen bij kinderen of indien sprake is van een taalprobleem) en betreedt max. 5 minuten voor aanvang van de afspraak de praktijk.
 • Patiënten dienen een eigen handdoek mee te nemen, deze kan niet op de praktijk in bewaring worden gegeven.
 • Patiënt wordt verzocht zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.
 • Geen handen schudden.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Aandacht voor handhygiëne (min. 20 sec. wassen, eventueel desinfectiemiddel).
 • Hoesten/niezen in de elleboog of papieren zakdoekje/tissue, na gebruik weggooien in de aanwezige afsluitbare afvalemmer.

Planning

 • Er wordt met collega’s onderling afgesproken wie wanneer aanwezig is met patiënten.
 • Afspraken worden ingepland rekening houdend dat de patiënten elkaar zo min mogelijk treffen.
 • Kwetsbare ouderen en huisbezoeken worden bij voorkeur aan het einde van de dag gepland.


COVID-19 specifiek

Protocol bij het zien van COVID-19 patiënten binnen 6 weken na ziekenhuisopname/thuisisolatie

Vóór ontmoeting: Triage

Triage als aangegeven onder Algemeen.

De behandelsessie:

NOTE: Indien de patiënt zich via DTF aanmeldt wordt bij voorkeur eerst contact opgenomen met de huisarts.

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van e-health voor het geven van instructies, coaching en begeleiding tijdens het uitvoeren van oefeningen.
 • Wanneer zorg echt niet op afstand geleverd kan worden, en niet kan worden voldaan aan de aanbevolen 1,5 meter afstand ziet de fysiotherapeut de patiënt in de thuissituatie (eventueeleerst in overleg treden met de verwijzend (huis)arts).
 • De fysiotherapeut levert veilige zorg voor zowel de fysiotherapeut, patiënt en de omgeving door de actuele richtlijn van het RIVM te volgen wat betreft de voorgeschreven PBM.
 • Voor de behandeling wordt handhygiëne toegepast door patiënt en fysiotherapeut.  

Na afloop behandelsessie:

 • De eventueel gebruikte PBM worden volgens instructies verwijderd en weggegooid in de aanwezige afsluitbare afvalemmer. (De bril kan na desinfectie met alcohol 70% worden hergebruikt.)
 • Alle gebruikte materialen, contactoppervlakken worden schoongemaakt met desinfectiemiddel.
 • Pas handhygiëne toe door je handen te wassen (min. 20 sec.) en/of desinfectiemiddel te gebruiken.

Protocol bij het zien van COVID-19 patiënten na 6 weken na ziekenhuisopname/thuisisolatie

Vóór ontmoeting: Triage

Triage als aangegeven onder Algemeen.

De behandelsessie:

NOTE: Indien de patiënt zich via DTF aanmeldt wordt bij voorkeur eerst contact opgenomen met de huisarts.

 • De fysiotherapeut levert veilige zorg voor zowel de fysiotherapeut, patiënt en de omgeving door de actuele richtlijn van het RIVM te volgen wat betreft de voorgeschreven PBM.
 • Voor de behandeling wordt handhygiëne toegepast door patiënt en fysiotherapeut. 
 • Hanteer zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot de patiënt.
 • Behandel de CoViD-19 patiënt 1 op 1.
 • Voor de behandeling is de KNGF standaard leidend.
 • Indien de patiënt zuurstof gebruikt, laat hem dan gebruik maken van een eigen fles.
 • Indien je de concentrator wilt gebruiken dan dient de patiënt (naast eigen neusbrilletje) een eigen slang te hebben.

Na afloop behandelsessie:

 • De eventueel gebruikte PBM worden volgens instructies verwijderd en weggegooid in de aanwezige afsluitbare afvalemmer. (De bril kan na desinfectie met alcohol 70% worden hergebruikt.)
 • Alle gebruikte materialen, contactoppervlakken worden schoongemaakt met desinfectiemiddel.
 • Pas handhygiëne toe door je handen te wassen (min. 20 sec.) en/of desinfectiemiddel te gebruiken.

Comments are closed.