Vergoeding/ tarieven

De praktijk FysioFiT Floor Terstegge heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een zorgverlenersovereenkomst afgesloten. Vergoeding fysiotherapie conform tarieven van uw zorgverzekering (behalve een eventuele toeslag buiten reguliere werktijden/ weekend) . Indien u niet, of onvoldoende, verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven (vanaf 01-01-2023):

 • Fysiotherapie €40,00
 • Groepstraining 2 personen (50 à 60 minuten) €40,00
 • Screening, gevolgd door intake en onderzoek €50,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing €50,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €60,00
 • Fysiotherapie aan huis €50,00
 • Toeslag buiten reguliere (8u – 18u) werktijden €5,00**
 • Toeslag voor behandeling in het weekend €20,00**
 • Niet nagekomen afspraak* 75% van geldende tarief

*Niet nagekomen afspraak: Wanneer u verhinderd bent op het afgesproken tijdstip dan moet u deze afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleren (ongeacht de reden), anders wordt 75% van het geldende tarief bij u in rekening gebracht. U kunt een afspraak te allen tijden afzeggen via de mail, telefonisch of via een WhatsApp bericht. 

**De toeslag dient u direct na de afspraak te betalen (contant of via betaalverzoek) en kunt u NIET declareren bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor o.a. ziekenhuiskosten en de huisarts. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.
Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:         Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de “chronische lijst” is volledig gedekt vanuit de basisverzekering op basis van de indicatie op de chronische lijst. De eerste 20 behandelingen dient de verzekerde echter wel (eenmalig) uit eigen zak (of vanuit  de aanvullende verzekering) te betalen. Voor kinderen tot 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen per jaar, of alle behandelingen bij een chronische aandoening, vergoedt.     

Nieuw in 2017; 37 behandelingen fysiotherapie worden bij Perifeer arterieel vaatlijden (onder bepaalde voorwaarden) vergoed uit de basisverzekering.

Nieuw in 2018 is dat fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup ook vanuit de basisverzekering wordt betaald voor maximaal 12 behandelingen.                                       

Nieuw in 2019 is dat fysiotherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling in het basispakket is opgenomen, voor zover er sprake is van stadium 2 of hoger van de GOLD-classificatie voor spirometrie. De omvang van de te verzekeren prestatie gedurende maximaal 12 maanden is vervolgens afhankelijk van de classificatie voor symptomen/ ziektelast en risico op exacerbaties. Hiervoor is een indeling gemaakt in verschillende groepen A t/m D. Vanaf 2021 is groep B opgesplitst in B1 en B2. Indien na het eerste jaar van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is, bestaat recht op (beperkte) vervolgbehandeling in de groepen B t/m D per periode van 12 maanden.                                     

Maximaal aantal behandelingen eerste 12 maanden (vanaf 2021)

 • A; 5
 • B1; 27
 • B2; 70
 • C; 70
 • D; 70

Maximaal aantal behandelingen per 12 maanden in de onderhoudsfase

 • A; 0
 • B1; 3
 • B2; 52
 • C; 52
 • D; 52 

U behandelend fysiotherapeut (of de arts/ longverpleegkundige) deelt u in de juiste groep in aan de hand van alle gegevens. Na het bereiken van de maximale vergoeding is (meestal) een vergoeding vanuit uw aanvullend pakket mogelijk.

Voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt het eigen risico aangesproken. Het eigen risico blijft hetzelfde, namelijk 385 euro (kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico). De fysiotherapie die vergoedt word door uw aanvullend pakket valt hier NIET onder.

Ik raad iedereen aan een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Er zijn echter grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.
Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed of bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen. Kijk voor meer informatie op defysiotherapeut.com

Comments are closed.