De werkwijze van de fysiotherapeut kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische en doelgerichte aanpak. De fysiotherapeut werkt samen met de patiënt aan het herstel van en leren omgaan met zijn gezondheid in dagelijkse situaties.
Het beroep fysiotherapeut heeft een brede reikwijdte. Mensen in verschillende leeftijden, levensfasen en  hulpbehoeften doen een beroep op hem/haar. Fysiotherapeuten houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen als bewegingsarmoede en overgewicht en richten zich bijvoorbeeld ook op kinderen met ontwikkelingsstoornissen  en maken het mogelijk dat (oudere) mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en ze verlichten het lijden van patiënten met pijn. De epidemie van bewegingsarmoede en overgewicht heeft grote invloed op het ontstaan en beloop van (chronische) ziekten, aandoeningen en syndromen. Er is bovendien een toename van arbeidsgerelateerde aandoeningen en psychische problemen, alle met gevolgen voor de kwaliteit van bewegen. De vraag naar fysiotherapeutische hulpverlening neemt daardoor toe, maar bijvoorbeeld ook door de vergrijzing van de samenleving.
De fysiotherapie levert zo een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, aan de overgang van een intramuraal verblijf naar de thuissituatie, aan de kwaliteit van leven van grote groepen (chronisch zieke) mensen en aan het beheersbaar houden van de kosten. Fysiotherapie draagt daarmee binnen en ook buiten de gezondheidszorg bij aan het beperken van de kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Comments are closed.